Zdjęcia: nadzór remontowy


Nadzór nad pracami remontowymi prowadzony na zlecenie Klienta

- Kamienica okolice Starego Rynku w Poznaniu